Diplomatiek Bureau van België in Mozambique
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Mozambique is een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sinds 2001. Sinds het einde van de burgeroorlog in 1992, blijft armoede een van dé uitdagingen voor het land.

De burgeroorlog – die het land 15 jaar teisterde – verwoestte grotendeels de infrastructuur, zorgde voor bijna 1 miljoen doden en rukte bijna 6 miljoen mensen weg uit hun vertrouwde omgeving.

De nieuwe grondwet van 1990 erkende het meerpartijenstelsel, de scheiding der machten en de individuele rechten en vrijheden. De grondwet van 2004 versterkte het deel over individuele rechten en vrijheden. Sinds 1994 werden in Mozambique vier presidentiële en parlementsverkiezingen gehouden, 3 gemeentelijke en één voor de verkiezing van provinciale raden (2009).

Mozambique is één van de snelst groeiende economieën in sub-Sahara Afrika. Er is nochtans een gapende kloof tussen dit groeiritme en de lage impact ervan op de tewerkstelling en de verbetering van de levensstandaard voor het grootste deel van de bevolking. Daarom is de vermindering van de armoede het algemene objectief van de Belgische samenwerking met Mozambique

In december 2012 werd een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) voor de periode 2013-2017 afgesloten, voor een bedrag van 55 miljoen euro (+ 11,3 miljoen voor het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid). Het programma is een voortzetting van de twee vorige ISP’s, met volgende klemtonen:

  • België zal in toepassing van het vademecum begrotingshulp geen algemene begrotingssteun meer verschaffen, maar is bereid – als aan de voorwaarden voldaan is – om sectorale begrotingssteun te geven 
     
  • Er zijn twee prioritaire sectoren: 
    (1) steun aan de landbouw, meer bepaald aan de veeteelt, 
    (2) steun aan rurale hernieuwbare energie

Mozambique is eveneens een partnerland van de Vlaamse Overheid die zich geheel richt op steun aan de Volksgezondheid. Transversale thema’s zijn een goed bestuur, gender en klimaatverandering.

De infrastructuur in Mozambique is er erg aan toe, grotendeels door de burgeroorlog en de vernietigende overstromingen van 2000. In 2001 is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gestart met de heropbouw en uitrusting van een aantal gezondheidsvoorzieningen. Ons land hielp ook bij de heraanleg van wegen en het bezorgen van een nieuwe thuis aan getroffen gezinnen.

Om de laatste ernstige gevolgen van de burgeroorlog weg te werken, steunt België het nationaal ontmijningsprogramma en kreeg het de provincies Gaza en een deel van Manica toegewezen. Hierdoor draagt ons land bij tot het mijnenvrij maken van Mozambique tegen eind 2014. Ten slotte financierde België een programma van de Verenigde Naties voor de opvang van jongeren die de wet overtreden hebben.

 
Meer informatie