Diplomatiek Bureau van België in Mozambique
Home Nieuws Cycloon Idai

Cycloon Idai

Datum: 
27 maart 2019

Sinds Oktober 2017, wordt de provincie Cabo Delgado, grenzend aan Tanzania in het uiterste noorden van het land (meer bepaald de districten Moacimba da Praia, Palma en meer recentelijk Macomia), slachtoffer van gruwelijke en dodelijke aanvallen. De reële identiteit van de aanvallers blijft onzeker.

Alle niet-essentiële reizen naar de volgende districten van deze provincie worden momenteel afgeraden : Palma, Nangade, Mocimboa, Muidumbe, Macomia, Quissanga. Buiten deze districten, raden wij aan om binnen de  stedelijke steden te blijven en in het algemeen is het aangewezen zich te informeren over de toestand in het noorden van het land wanneer u de streek wenst te bezoeken.

Sinds eind december 2016 werd een staakt-het-vuren afgekondigd door beide partijen en de veiligheidssituatie stabiliseerde zich in de provincies van Sofala, Tete, Manica en Zambezia (zie Pt. "Cycloon Idai"). Het systeem van begeleide konvooien dat door de autoriteiten werd uitgevoerd, is opgeheven en het verkeer op deze wegen is relatief normaal. De situatie blijft niettemin kwetsbaar en voorzichtigheid blijft aan de orde. Het is absoluut noodzakelijk om informatie in te winnen betreffende de veiligheid van de wegen die u wenst te gebruiken.

Het wordt afgeraden buiten de agglomeraties te stoppen en  secundaire wegen te gebruiken.

In de grote agglomeraties, met name in Maputo, zijn criminaliteiten schering en inslag: diefstal, agressie, car-jacking, home-jacking e.d. komen steeds vaker voor. Wij raden aan zich zo weinig mogelijk ’s avonds te verplaatsen, dag en nacht vensters en deuren af te sluiten, zich nooit alleen te verplaatsen en geen waardevolle voorwerpen te dragen. In geval van agressie, biedt geen weerstand!

Ontvoeringen voor losgeld blijven een probleem in de Mozambikaanse steden. Waakzaamheid is geboden. Buitenlanders worden hierbij niet specifiek geviseerd, maar zijn in het verleden ook slachtoffer geweest van deze praktijken. Indien men zich persoonlijk gewaar wordt van een ernstige dreiging, dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (verandering routes, het versterken van de persoonlijke bescherming, communicatie van elke verplaatsing aan familieleden, overwegen om te schuilen bij familie in een ander land).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be